– Viet GRC sẽ tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của công ty.

– Tất cả mọi trường hợp khiếu nại về dịch vụ, sản phẩm, quý khách có thể liên hệ hotline 0898 499 788 để thông báo sự cố về sản phẩm.

– Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

 

Các quy định khác của công ty:

Chính sách và Quy định chung.

Thủ tục –  Hình thức thanh toán.

Quy định bảo mật thông tin.