Các thông tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của quý khách hàng.

Sử dụng thông tin cá nhân: Trong trường hợp cần thiết, Vietgrc có thể sử dụng thông tin của Khách hàng trên hệ thống để liên hệ như gọi điện, gửi email, thư cảm ơn…
Chia sẻ thông tin cá nhân: VietGRC cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của Khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật, trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật,…

Các quy định khác của công ty: